skip to Main Content
+27 (0)21 551 2409   +27 (0)21 202 0377
orders@sabeautydistributors.co.za
Women

Lash Lift Glue Tutorial

Brow Lamination Glue Tutorial

Feet, Lower Legs, Knees and Thigh Waxing(Women)

Brazilian Bikin Waxing (Women)

Underarm Waxing (Women)

Fingers, Hands and Arm Waxing (Women)

Lips and Chin Waxing(Women)

Eyebrow Waxing(Women)

Men

Back and Shoulder Waxing(Men)

Underarm Waxing (Men)

Chest Waxing (Men)

Brazilian Bikin Waxing (Men)

Back To Top